Älgens status inom jakten förr och nu

Idag är älgen ett eftertraktat byte i Sverige och älgjakten lockar årligen många män och kvinnor; jaktåret 2015/2016 sköts strax över 83 000 älgar. Dock så har älgens status inte alltid varit av detta slag, tvärtom. Förr ansågs arten ovärdig och djuret var i det närmaste fredlös och fick fällas fritt. Under medeltiden var älgen till och med fördriven från västra Europa och helt betydelselös för jakten. Men då de svenska kungarna började att intressera sig för jakten och slå vakt om sina egna intressen så kom älgen att räknas till högdjuren, då det inte fanns tillräckligt med hjort, det djurslag som annars stonorth-american-elk-picsd högst på den kungliga jaktagendan.

Gustav Vasa var inte jaktintresserad, men han var intresserad av mat och begärde att det alltid skulle finnas god tillgång på rådjurs- och älgkött i det kungliga köket. Då älgstammen minskade drastiskt i delar av landet, framför allt på grund av alltför ihärdigt jagande, så fick älgen bli ett “fridkallat djur” och endast hovet, frälset och de högsta ämbetsmännen fick jaga densamma. Gustav Vasas söner insåg snart att älgen var något att stoltsera med och bjöd in internationella kungligheter och andra viktiga personer till älgjakt. För att underlätta jakten för de kungliga så anlades älggårdar där djuren domesticerades men också blev enklare att jaga.

Älgen jagades för att ätas och ges bort, men också för att huden skulle användas vid framställandet av militära uniformer. Detta ledde till en drastiskt minskning av älgstammen och den försvann helt i delar av landet. Under 1700-talet återhämtar sig stammen först något, men då kung Gustav III släpper jakten fri och ger ofrälse rätt att jaga på sina ägor så var det spiken i kistan. Jägare av alla de slag drog till skogs för att jaga älg och om inte hovjägmästare Herman Falk fått kung Karl XIV Johan att införa älgjaktsförbud år 1825 så kunde Sverige idag ha stått utan älgstam. Älgjaktsförbudet sattes till tio år och trots tjuvjagande så ökade älgstammen och tog under mitten av 1900-talet ordentligt fart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *