Djurgårdens historia som jaktpark

Idag är Kungliga Djurgården i Stockholm en populär rekreationsplats för både stockholmare och besökare, med mängder av museer, restauranger och grönområden. Annat var det förr, då detta var en kunglig jaktpark.

Kungliga Djurgården blev en “djurgård” då Johan III på 1570-talet förvarade ren, hjort och älg i parken. Kungen gav fogdarna runt om i landet i uppgift att anförskaffa älgkalvar som skulle tämjas i denna kungliga park och han lät även släppa ut lejon och kameler. Dock så var de internationella besökarna 02892mer imponerade av älgarna och renarna, djur som för en del framstod som något hämtat ur sagans värld.

Under 1680-talet så lät Karl XI hägna in hela norra och södra Djurgården för att i likhet med andra europeiska hov skapa en riktig jaktpark. Jaktparken löpte från Täcka Udden i söder till Stora Läppkärsberget i norr och runt hela parken sattes ett “stängsel” som var två mil långt och två meter högt upp. Stängslet såg lite olika ut beroende på var det satt, men rester kan än idag skådas i form av en tegelmur. Skyddet var för hålla djuren inne men också för att hindra att rovdjur i form av björn och varg tog sig in. Dessutom så hindrade det tjuvjägare från att komma för nära de kungliga djuren. Karl XI lät under sin tid även införskaffa vita hjortar, dov- och kronhjortar, renar och andra djur.

Kungliga Djurgården fortsatte att vara kunglig jaktpark fram till 1700-talet, då den inte så jaktintresserade kung Adolf Fredrik öppnade upp området. Hit kunde människor, inte av alla de slag men de med rätt ställning i samhället, komma för att undslippa vardagens stressiga bestyr i staden. I stort sett hela stängslet revs i slutet av 1820-talet och de hjortar som då fanns kvar flyttades till antingen Hjorthagen eller Gripsholms kungsgård, eller sköts. En tegelmur på Djurgården minner idag om jaktparken och man kan se att den inte löper längs strandkanten utan något högre upp på land. Detta var för att spara på stängsel och marken utanför upplät kungen istället som tomter till fiskare, sjöfolk med flera längs stranden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *