Hundens medverkan vid jakt

Att hunden sägs vara människans bästa vän är allmänt känt och så gäller även vid jakt. Hur länge hunden har använts vid jakt är svårt att säga, men det finns ristningar som antyder att de kan ha använts så tidigt som för 10 000 år sedan. Dock användes hunden förmodligen inte på samma sätt “förr i tiden”, utan den 6användes oftast som vakt för de djur som man hade fångat och för gårdens tamboskap och egendom. Dessutom så hanterades inte hunden på samma sätt – idag har Sverige med internationella ögon stränga regelverk kring handhavandet av alla hundtyper, inte bara jakthunden, till skillnad mot förr då hundarna ofta fick ta emot både sparkar och slag.

Förmodligen så var det tack vare jakten som hunden tämjdes. Med vargen som anfader är hunden en flockindivid, vilket gör den till en utmärkt kompanjon till jägaren. Hunden utgör idag en viktig del av jakten och olika hundraser har tagits fram för att på bästa sätt passa in i den jakt som jägaren önskar att utföra. Samma hund är sällan lämpad för flera olika typer av jakt – en hund som passar utmärkt vid jakt på björn kanske inte är lika bra vid fågeljakt. Således avlas idag specifika hundraser fram, till exempel älghundar, fågelhundar och sökhundar. Det finns ingen exakt statistik över antalet jakthundar i Sverige, men vissa siffror anger att var femte hund i landet är en jakthund och i så fall innebär det att det är runt 200 000 hundar.

Det ställs idag krav vid användande av hund i jakt, till exempel så måste man jaga på tillräckligt stor mark om man skall jaga i drev. Men det ställs också krav på att hund måste användas vid viss typ av jakt, till exempel eftersökshundar och apporterande hundar. Eftersökshunden är oerhört viktig då den följer det blodspår som ett skadeskjutet djur lämnar efter sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *