Jakten var förr en livsnödvändighet

För länge sedan, för mer än 10 000 år sedan då inlandsisen drog sig tillbaka, så började människor att befolka det som idag kallas för Skandinavien. För att överleva så var jakt och fångst av yttersta vikt och så fortsatte det att vara under många årtusenden. Idag ser det helt annorlunda ut då väldigt fhunting-1849392_960_720å människor i Skandinavien behöver jaga för att överleva, om ens någon.

Jakten förr handlade både om föda och försvar. Vissa djur fälldes för att ätas medan andra, de som ansågs vara rovdjur, dödades för att man skulle slå vakt om de djur som man önskade att äta, till exempel hjort och älg. Då människan började att föda upp tamboskap så behövde man också jaga för att försvara djuren hemmavid. Jakten på de djur som ansågs vara rovdjur har alltid varit av vikt i Sverige och redan år 1442 så står det att läsa i landslagen att allmogen hade skyldighet att delta i just denna jakt och detta gällde fram till år 1864 då man ansåg att de större rovdjuren var fördrivna från Syd- och Mellansverige.

Tack vare runstenar, hällristningar och ornament så kan dagens människa tala om vad dess förfäder jagade – och hur de jagade. Även arkeologiska fynd hjälper vetenskapen att lära sig mer om forntidens jägare. Dock så får man ibland gissa sig fram; vissa bilder verkar att illustrera jakt men kanske skall det föreställa en ceremoni av något slag. Senare tiders jakt, från medeltiden och framåt, är lättare att följa då man i många länder skapade regler och lagar kring jakten. Kungen dikterade villkoren och dessa kunde till exempel innebära att “vanligt folk” inte fick jaga en viss sorts djur utan att dessa endast var för konungen och högre ämbetsmän.

Jakt förr var således en nödvändighet men inte bara så utan den var också, precis som idag, ett nöje för många. Kungligheterna bjöd in till festiviteter i samband med jakt och män av alla samhällsklasser försvann ut i skogen tidig morgon för att återvända sen kväll fulla av spännande historier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *