Jaktvapen förr och nu

Vilka vapen som används under jakt har ändrats under århundradena. I äldre tid var de främsta vapnen och metoderna smygjakt, vaktjakt och fångst och jägaren använde sig av spjut och pilbåge. Smygjakt innebär att jägaren smyger sig på bytet, något som kräver stor kännedom om både mark och vilt, underlag och vanor. Även idag kan man naturligtvis smygjaga även om det i6545528359_2711a3b1d5_bnte är den vanligaste metoden, i alla fall inte på större vilt.

Vaktjakt innebär att jägaren placerar sig på en plats och väntar på att viltet skall dyka upp och också här behöver man ha god kännedom för att veta var djuret förväntas att visa sig. Fångstjakt är idag starkt begränsat i Sverige då det anses vara plågsamt för djuren och det är endast fångstredskap som är typgodkända som får användas. Förr lockades viltet ned i fångstgropar, saxar och slagfällor eller så kunde snaror sättas ut på viltstigar.

Under medeltiden blev armborstet populärt och ersatte i viss mån pilbågen men båda dessa vapen var jägarens främsta verktyg under lång tid. Handeldvapen gjorde entré i jaktvärlden först då tändhatten hade lanserats i början av 1800-talet vilket gjorde att vapnen kunde kontrolleras i större utsträckning. De avlossades nu under större säkerhet. Man kan säga att jaktgevärens utveckling följer krigsvapnens.

Idag har samhället hårdare vapenlagar och i Sverige är det förbjudet att jaga med pilbåge. Andra vapen som inte får användas är helautomatiska vapen och enhandsvapen. Vid jakt på visst vilt som björn, älg och kronvilt, får endast kulvapen användas. Dock får kulvapen användas även på andra djurslag, till exempel rådjur.

Det finns ingen ålder för att ta jägarexamen i Sverige men man måste vara 18 år för att få jaga – och inneha en godkänd och komplett jägarexamen. Från 15 års ålder får man jaga under uppsikt av en vuxen person med jägarexamen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *